2021 Emeklilik Şartları!

Emeklilik, hali hazırda çalışmakta olan insanları doğrudan etkileyen ve merakla takip ettikleri bir olgudur. Yıllar boyu devlet için çalışmış olan bireyler, yaşı ilerledikçe çalışma hayatından ücretli bir şekilde ayrılır.

Özellikle emeklilik döneminde kişi refah içerisinde olmak ve bu emeklilik sürecini rahatlıkla sürdürmek ister. Gelişmiş ülkelerde, emeklilik refahının daha yüksek olduğu gözlemlenirken gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere doğru bu refah azalmaktadır. Her ülkenin emeklilikte aradığı kriterler değişiklik göstermektedir. Ülkemizde ise diğer dünya ülkelerinden farklı bir emeklilik sistemi ve emeklilik şartları yer almaktadır.

 Emeklilik şartları, ülkeden ülkeye farklılık gösterir hatta ülkemizde erkeklerde ve kadınlarda bile şartlar farklılık gösterir. Ülkemizde hem erkek hem kadın çalışanların emekli olabilmesi için doldurulması gereken yaş, sigorta ve doldurulan prim günü gibi durumlar yer almaktadır. 2021 emeklilik şartları, aşağıda belirtildiği gibidir.

 Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Aslında hem kadınlarda hem erkeklerde emeklilik yaşı, işe hangi tarihte girildiğine göre değişiyor. Bir kadın çalışanın çeşitli tarihlere sigortalı olma durumu onun emeklilik yaşını belirler. Örneğin; sigortalı olma durumu 2008’den sonraysa kadınlar için emeklilik yaşı 58 oluyor ve 7200 günün doldurulması gerekiyor. Fakat bu belirtilen iş gününün 2035 yılının son gününe kadar tamamlanmış olması gerekiyor.

  1999 yılı ve 2008 yılı içerisindeki bir tarihte işe giren ve sigortalı kadınlar için ise durum çok farklıdır. 4500 gün kotası bulunmaktadır ve 58 yaşının tamamlanmış olması şarttır. Ayrıca 25 yıllık bir sigorta süreci olması gerekmektedir.

  Eğer bir kadın, 1999 öncesi bir işe girdiyse, 5000 ve 5975 arası günlerin doldurulması gerekir ve 38- 56 yaş arası emekli olunabilir. Fakat belirtildiği gibi bu 1999 yılı öncesi için geçerli olan bir durumdur.

  Bir kadın çalışan, şayet ki 2008 yılından sonra sigortalıysa 58 yaşında emekli olabilir ve 7200 gün kotasının doldurulmuş olması gerekir. Bu şartlardan faydalanmak için gün kotası 2035 yılına kadar tamamlanmalıdır.

 Erkekler İçin Emeklilik Şartları

 Erkek çalışanlar için emeklilik şartları kadınlara kıyasla farklılık gösterir. Erkek bir çalışan için, sigortalılık durumu 1976’dan önce başladıysa 55 yaşını doldurmuş olması şartı vardır ve 5000 prim günü kotası mevcuttur.

  Sigortalı olma süreci 1999 yılında başlayan erkek çalışanlar için 60 yaş şartı ve 7000 gün kotası vardır. Fakat 25 yıl sigortalı olma durumunda ve 60 yaşınızı doldurmuş olduğunuz takdirde bu gün kotası 4500 sınırına inebilir.

  Bir erkek çalışan şayet ki SSK çalışanıysa emeklilik gün kotası 5400 gündür. Emeklilik yaşı ise 5400 günün doldurulma tarihine göre şekillenir.

 Eğer bir erkek çalışan sigortasını 7200 gün olacak şekilde ve 2005 yılına kadar sürdürürse 60 yaşında emekli olabilme hakkı kazanır.

 Dünyada ve Ülkemizde Emeklilik

 Dünyada emeklilik yaşları ve çalışanların emeklilik dönemine geçtikleri süreçteki refahları ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığı emeklilik araştırmasında Türkiye son sıralarda yer aldı. Bu araştırma, emekliliğin refahı ve sistemli olarak devam edebilirliği üzerineydi.

  Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren emeklilik yaşlarına bakıldığında Endonezya, vatandaşlarına en erken emeklilik hakkı sağlayan ülke konumunda.

 Türkiye’de emekliler hala haklarını aramaya devam ediyor ve Türkiye Emekliler Derneği bu refahın artırılması için çalışıyor. Kısaltması TÜED olan bu derneğin asıl amacı, özellikle emeklilerin haklarını korumak ve geliştirmektir. Ayrıca emeklilerin yaşam seviyesini yükseltmektir. 1900’lü yılların ortasından beri hak aramakta olan bu sivil toplum kuruluşu, hala faaliyetlerine devam etmektedir.