Banka Kredisi Erken Ödeme Muhasebe Kaydı

Kişi veya firmalar nakit ihtiyacı hissettiklerinde bunu banka kredisi adı altında, bankalardan kredi alarak karşılayabilirler. Kredi kullanmanın bir maliyeti bulunmaktadır.

Kişi veya firmalar nakit ihtiyacı hissettiklerinde bunu banka kredisi adı altında, bankalardan kredi alarak karşılayabilirler. Kredi kullanmanın bir maliyeti bulunmaktadır. Belli bir zaman için alınan kredi, faizi ile birlikte geri ödemesi. Kredi kullanırken bazı durumlarda erken ödeme fırsatı doğabilir. Bankalardan kullanılan kredilere erken ödemeden dolayı indirim yapılması ile ilgili kural ve esaslar yönetmeliklerde belirtilmiştir. Kullanılan kredilere uygulanacak indirim ve kredi maliyetinin hesaplanması bu esaslar doğrultusunda gerçekleşir.

Banka kredisini firmalar kullanıyor ise banka kredisi erken ödeme muhasebe kaydı adı altında bu işlemi kayıt altına almaları gerekmektedir. Banka kredisi borçlu olan firmaların, vade süresi henüz dolmamış kredi borçlarını erken sürede ödemeleri, yönetmelik gereğince toplam tutara tekâmül eden indirimin ne şekilde olacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

 Erken Ödeme Muhasebe Kaydı Kuralları

Firmaların erken ödemeden dolayı yapacakları işlemlere ait muhasebe kaydı, firmanın vadesi dolmamış olan tüm kredi borçlarının ödemesini istemesi halinde yapılması gereken indirim, kredi taksitinin içeriğindeki anapara tutarınca yapılır. Eğer kredi kullanan firmanın kullandığı kredi sıfır faizli kredi ise, erken ödeme indiriminden faydalanma imkânı olmayacaktır.

Erken ödeme Muhasebe Kaydı

Bu konu ile durum ilgili yönetmelikteki 7. Maddeye göre erken yapılacak olan ödemeler, taksit tarihlerinin olduğu dönemde ödenir ise, vade zamanı gelmiş olan taksit, ödememiş taksit tutarlarının içerisinde anapara borcu da var ise o süreye kadar tahsil olmamış faizlerde tahsil edilir. Bu durumda yapılacak kayıt;

254 Borç

180 Borç

780 Borç

300 Alacak

400 Alacak

 Nakit ihtiyacı için Krediyi kullanan firma, ödemeyi iki taksit aralığında yapıyor ise ödeme planında bulunan en son yapmış olduğu ödeme tarihi ile erken tarihte yapılan kapama işlemi yapılan dönemin işlem tarihi arasında anaparaya eklenen faiz ödemelerini de kapsar.

Kredi ödemelerini erken tarihte yapmak isteyen firmalar, ilgili tarihten taksit ödeme yapmak yerine ara ödeme yapmak firma için daha karlı olacaktır. Bu şekilde ara ödeme yapılması durumunda ise normalden daha fazla miktarda faiz indirimine hak kazanmış olmaktadırlar.