BDDK, Kredi Kısıtlamalarını Kaldırma Kararı Aldı! Eksik Belgeler ve Denetim Beyanları Artık Sorun Değil!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılmasını sağlama amacıyla önemli bir kararın altına imza attı.

BDDK, Kredi Kısıtlamalarını Kaldırma Kararı Aldı! Eksik Belgeler ve Denetim Beyanları Artık Sorun Değil!

BDDK tarafından yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022 tarihinde alınan ve daha sonra 21 Ekim 2022'de güncellenen 10265 ve 10389 sayılı Kurul kararları hatırlatıldı. Bu kararlar, Türkiye'nin finansal istikrarını korumak ve kredi sisteminin etkin işlemesini temin etmek için alınan makroihtiyati tedbirler olarak öne çıkıyor.

Söz konusu kararların merkezinde, bağımsız denetime tabi şirketlerin Yabancı Para (YP) nakdi varlıklarının Türk Lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması ve bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmaması gerektiği yer alıyor.

Ancak, son yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu kurallara uymayan veya belgeleri eksik olduğu için kredi kullanımı sınırlı olan şirketler için yeni bir gelişme yaşandı. Bu şirketlerin, kredi kullandırıldığı tarih itibarıyla belirlenen kısıtlamalara aykırı olmadığını veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca, bu şirketlerin, belirtilen sınırlamalara uymayı taahhüt etmeleri ve bu durumu belgelerle desteklemeleri halinde, Kurul kararlarına göre belirlenen kredi kullanım sınırlamalarının bu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın finansal istikrarı koruma ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlama amacına hizmet ettiği belirtiliyor. BDDK'nın bu adımıyla, iş dünyasının finansmana daha rahat erişim sağlayabileceği ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceği bir ortam yaratılması hedefleniyor.