Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı Gerçekleştirecek! Başvurular Alınmaya Başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak şartıyla, genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli 25 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvuru tarihi 3 şubat 2023 olarak belirlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı Gerçekleştirecek! Başvurular Alınmaya Başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli 25 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvuru koşulları arasında üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren öğrenim dallarından birinden mezun olmaktır. ÖSYM'nin 2021 veya 2022 yılında yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak, 2023 yılının ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak ve askerlik çağına gelmiş olmamak gerekiyor. Başvurular 09/01/2023 - 03/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman ve müfettiş yardımcısı alacak. Adayların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden 09/01/2023 - 03/02/2023 tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi almış olmak, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında en az 70 puan almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve askerlik çağına gelmiş olmamak gerekiyor. Başvuru yapacak adayların e-Devlet üzerinden özgeçmiş, diploma denklik belgesi (yurt dışından mezun olanlar için) ve 2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesini yüklemeleri gerekiyor. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfası ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 8'inci kadro dereceli 25 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 09 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları arasında; en az dört yıllık lisans eğitimi, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve askerlik çağına gelmiş ise askerlikle ilişiği bulunmamak bulunuyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında özgeçmiş ve yurt dışından mezun olanlar için diploma denklik belgesi yer alıyor. Sözlü sınavda adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, özgüven, genel yetenek, ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi konulara göre değerlendirilecek. Sınav tarihi ve yeri Bakanlık resmi internet sayfasında ve Kariyer Kapısı platformunda ilan edilecek.