Dar gelirli vatandaşlara SGK'dan 20 yıl vadeli 240.000 TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek..

Konut fiyatları ve kiralardaki yükselişin ardından ev almak kimileri için hayal oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması...

Dar gelirli vatandaşlara SGK'dan 20 yıl vadeli 240.000 TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek..

Konut fiyatları ve kiralardaki yükselişin ardından ev almak kimileri için hayal oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için 240 bin lira faizsiz kredi sağlayacak. 20 yıl vade ile ödenebilecek krediden yararlanma şartları haberimizde... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği resmen geldi. 240 ay boyunca sıfır faizle geri ödenecek kredi, milyonlarca vatandaşa ev sahibi olma hayali kurdurmaya başladı. SIFIR FAİZLİ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR? 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin, İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,

Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. SGK tarafından ilan edilen faizsiz konut kredisinin aylık geri ödeme tutarı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Kredi, dar gelirli kişileri kapsadığından dolayı 240 bin TL konut kredisi alan vatandaşlar aylık aldıkları maaş tutarlarına göre ödeme yapıyor. Genel olarak standart rakamların bin TL olduğu belirtilirken 240 ay vadede 240 bin lira destek geliyor. Ödemelerde herhangi bir zorluk çekmemeleri ve rahat bir şekilde ödemeleri SGK tarafından en önemli kıstaslar arasında yer alıyor. FAİZSİZ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR? Vatandaşların destekten faydalanarak krediye sahip olabilmeleri için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hak sahipliği belgesine ihtiyaç var. Bu belgenin alınabilmesi için ise başvurular Ziraat Bankası'ndan yapılıyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun  4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için  doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Banka Haberi