Devlet ihtiyaç sahibi ailelere odun - kömür yardımı yapıyor!

Kış aylarının gelmesi ile beraber yakacak kömür ve odunu bulunmayan yurttaşların, devlet odun kömür desteği veriyor mu? Şeklinde sonuç oldukları sorulara...

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere odun - kömür yardımı yapıyor!

Kış aylarının gelmesi ile beraber yakacak kömür ve odunu bulunmayan yurttaşların, devlet odun kömür desteği veriyor mu? Şeklinde sonuç oldukları sorulara cevap arayan vatandaşların sayısı neredeyse milyonları buluyor. Odun kömür yardımı yapan kurum ve kuruluşlar 2023 senesi içerisinde aşağıdaki gibidir: Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kaymakamlık makamları ile valilikler, belediyeler ile sosyal yardımlar genel müdürlüğü,  2023 senesi içerisinde vatandaşlara odun ve kömür desteği veren kurumların başına geliyor.

Yakacak (Odun, Kömür) Desteğini Kimler Alabilir?

Devletten yakacak yardımını alacak vatandaşların aşağıda belirtilmiş koşulları yerine getirmesi gerekir. Odun ve kömür desteği, her evde ikamet eden kişi başına düşen gelirin asgari ücretin ⅓’den az olması hallerinde yapılır. Bu şartlarda bulunan vatandaşlar, ilgili kurumlara TC kimlik kartları ile başvuru gerçekleştirebilir. Devlet odun kömür desteği başvurusunda bulunacak vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları gerekir. Bu koşulları yerine getiren vatandaşlar, yakacak yardımı için başvuru yapabilir.

Yakacak (Odun, Kömür) Desteği İçin Nereye Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma vakıfları başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerine, Valilik ya da Kaymakamlık makamlarına, sivil toplum kuruluşlarına yakacak yardımı için başvuru yapılabilir.

Devlet Yakacak Yardımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartının fotokopisi, fakirlik belgesi yakacak yardımı başvurusu açısından gerekli olan belge, başvuru dilekçesi.

Yakacak yardımı (Kömür Ve Odun Desteği) Nasıl Alınır?

Devlet, kömür ve odun yardımlarını, aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında dosyası mevcut olan vatandaşlara veriyor. Kömür ve odun yardımı alabilmek amacıyla bir evde yaşayan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin ⅓’ünden az olması gerekir. İlgili kurumlara, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile başvuru yapılabilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından dosyası var olan yardıma muhtaç aileler tespit edilerek, bu ailelere yakacak yardımı verilir.