"dünya E-ticaret Örgütü'nü Türkiye'de Kuracağız"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Dünya E-Ticaret Örgütü kurulması için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Dünya E-Ticaret Örgütü'nü biz Türkler kuracağız. Bu bizim en büyük hayalimiz" dedi.

"dünya E-ticaret Örgütü'nü Türkiye'de Kuracağız"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Dünya E-Ticaret Örgütü kurulması için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Dünya E-Ticaret Örgütü'nü biz Türkler kuracağız. Bu bizim en büyük hayalimiz" dedi.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "World E-Commerce Organızatıon (WECO)" adıyla kurmayı planladıkları "Dünya E-Ticaret Örgütü" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KÜRESEL DİJİTAL ALIŞVERİŞTE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

Ömer Nart, "E-ticaret ekonomileri ve toplumları şekillendiriyor. E-ticaret sektöründe iş birlikleri geliştirmek, standartlar belirlemek ve büyümek için küresel bir yapıya ihtiyaç var. WORLDEF olarak WECO için kolları sıvadık. WECO'yu, online ticaretin hızla genişlemesi sebebiyle ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları ele alabilecek birleşik bir platform olarak öngörüyoruz. Bu organizasyon, dünyanın dört bir yanından hükümetleri, e-ticaret işletmelerini, endüstri uzmanlarını ve tüketici hakları örgütlerini bir araya getirerek, diyalog, bilgi paylaşımı ve politika geliştirmeye odaklanacak. Böylece küresel dijital alışverişte önemli bir kilometre taşı olacak" diye konuştu.

"WECO, SINIR ÖTESİ E-TİCARETİ VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ARTIRMAYA ODAKLANACAK"

Ömer Nart, "WECO'nun birincil hedefi; adil ve şeffaf e-ticaret uygulamaları sağlayan kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktır. Dünya E-Ticaret Örgütü'nün amacı; e-ticaret tüketicilerinin korunması, veri gizliliği, siber güvenlik ve fikri mülkiyet hakları gibi yönergeler geliştirmek olacak. Ayrıca, küresel olarak kabul görmüş standartlar belirleyerek, online işlemlerde güveni sağlayacak uygulamaları destekleyecek. Bunlarla birlikte sınır ötesi e-ticareti ve ekonomik büyümeyi artırmaya odaklanacak" ifadelerini kullandı.

"BİREYLER VE İŞLETMELER İÇİN FIRSATLAR GELİŞTİRMEK İÇİN BİR KATALİZÖR GÖREVİ GÖRECEK"

WECO'nun özellikle gelişmekte olan ülkelerde online alışverişteki uçurumun kapatılmasında çok önemli bir rol üstleneceğini ifade eden Nart, şu bilgileri aktardı:

"Organizasyon; kapasite geliştirme programları, teknik destek ve bilgi alışverişi girişimleri ile KOBİ'leri güçlendirmeye ve küresel dijital ekonomiye katılımlarını sağlamaya çalışacak. Farklı sektörlerden paydaşları e-ticarette bir araya getirerek, iş birliklerini kolaylaştıracak. Ekosistemdeki popüler uygulamalar, yenilikler ve teknolojiler konusunda destek sağlayacak. Gelişen e-ticaret ekosistemini desteklemek, ekonomik kalkınmayı yönlendirmek ve dünya çapında bireyler ve işletmeler için fırsatlar geliştirmek için bir katalizör görevi görecek."

"DÜNYADA E-TİCARETE YÖN VEREN YAPIYI KURMAYI MİLLİ GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ömer Nart, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin milli hasılası 1 küsur trilyon dolar; ama dünyadaki tüm ülkelerin milli gelirlerinin toplamı 100 trilyon dolar. E-ticaretin global büyüklüğü ise 8 trilyon dolar. Türkiye'de bir numara olsak bile dünyada yüzde 1'lik dilimde ne ifade eder? Bu sebeple dünyada e-ticarete yön veren İstanbul merkezli bir yapıyı kurmayı milli bir görev olarak görüyoruz. Bu konuda kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan ve şirketlerden destek bekliyoruz. Ülkeden delegenin kendi ülkelerini temsil ettiği; tüm dünyanın e-ticaretine yön verecek uluslararası bir örgüt hayal edin. Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve OECD gibi uluslararası yapılarla iş ortaklıkları kurarak tüm dünya ile entegre bir yapı olacak. Tüm bu yapıyı WORLDEF E-TİCARET VAKFI üzerine inşa edeceğiz" sözlerini kaydetti.