Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Emeklilikte, işverenin haksız sebeple işten çıkardığında ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshettiğinde ödenen kıdem tazminatı, tüm bunların dışında bazı emeklilik koşullarını sağlayanlara da ödenir. İşte detaylar...

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Bilindiği üzere kıdem tazminatı, normal şartlar altında emeklilikte, işverenin işten atması durumunda ya da haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda işçiye ödenmektedir. Fakat yaş şartı dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirenler de kıdem tazminatı alabilirler. 1999 yılından önce iş yaşamına başlayanlar 15 yıl 3600 günle, 1999 yılından sonra işe girenler ise 25 yıl 4500 prim günüyle ya da 7000 günle kıdem tazminatı alabilme hakkına sahipler. İşte emekli olmadan kıdem tazminatı almanın yolları...

1999'Dan Sonra İşe Girenlerin Kıdem Tazminatı

Kanun'da 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar "25 yıl sigorta, 4500 prim günü ile kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir" şeklinde bir madde bulunuyor. Buna ek olarak 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 7000 oprim günü ödenirse SGK'dan belge alarak kıdem tazminatı alıp işten istifa edilebilir mi?

Cevap: 1475 sayılı eski İş Kanunu'na göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile kıdem tazminatını alıp ayrılabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra iş yaşamına başlayanlar ise ya 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü doldurularak ya da sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 prim gününü doldurarak kıdem tazminatı alabilirler. Fakat bu koşullar altında kıdem tazminatı alabilmek için ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak "kıdem tazminatı alabilir" yazısının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde önce işten ayrılıp daha sonra bu belge ile gidilmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

Kendi İsteği ile İşten Ayrılanların Kıdem Tazminatı Hakkı

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için 7000 prim gününü ya da 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü koşullarını yerine getirenler kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler. 25 yıllık sigorta süresi dolmadan kıdem tazminatı almak için prim günlerinin 7000'e ulaşması şarttır. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde müracaat edilerek "kıdem tazminatı alabilir" yazısının talep edilmesi gerekmektedir. İlk olarak bu yazı alınmadan vatandaşların hiçbir şekilde işten ayrılma gibi bir adım atmaması gerekmektedir. Yazı temin edildikten sonra ihbar süresini de dikkate alarak kıdem tazminatını talep etmek suretiyle iş sözleşmesinin feshi kanunlara uygun bir şekilde yapılabilmektedir.

Öte yandan kıdem tazminatının yanı sıra işçinin kullanmadığı izin paralarını da bu şekilde alması mümkündür. Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, üç yıldan fazla çalışan bir işçinin iş sözleşmesini feshetmeden en az 8 hafta önce yazılı olarak işten ayrılacağının işverene belirtilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Caner
Caner - 7 ay Önce

Yaşı beklemek üzere işten ayrılana ihbar süresi yok. Yargıtay kararlarına göre işçinin 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (Esas No. 2013/27502, Karar No. 2014/7297)
Böyle bir hak iddia edip, İşçinin alacağından mahsup etmek istese bile Türk Borçlar Kanunu Madde: 407/2 ye göre işçinin alacağından kesinti yapamaz. Alacağını tam ödeyip dava açılması gerekiyor.

SIRADAKİ HABER