Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı; hiçbir sosyal desteği olmayan ve muhtaç haldeki engelli kişilere yapılan sosyal nakit yardımına engelli maaşı denir.

Bu aylıktan yararlanmak için yapılması gerekenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. Fakat engelli aylığı almak için şartları yerine getirmek gerekir.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir?

Engelli maaşı alma şartları;

 l Sosyal destek almayan ve yaşanan ev içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin bir bölü üçünden az olan kişilere verilir.

l Sağlık kuruluşları tarafından verilen raporda engel durumu yüzde 40 üzerinde olan kişilere engelli yardımı yapılır.

l 18 yaşından büyük olup 65 yaşından küçük olan, yasal olarak bakmak zorunda kimsesi olmayan kişilere engelli maaşı verilir.

l SSK’dan hiçbir şekilde maaş almayan kişilere engelli maaşı bağlanır.

l Nafaka bağlanmamış olup veya bağlanması hiçbir şekilde mümkün olmayan kişilere engelli yardımı yapılmaktadır.

l Bakmak zorunda olduğu on sekiz yaşından küçük olan engelli bir yakını olan kişilere engelli yardımı yapılmaktadır.

Engelli Maaşı Bağlanması

 2022 sayılı yasa gereği engelli maaşı verilen kişiler;

 SYDV tarafından en az yüzde 40 ve üstünde engelli oranı olan, sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine bağlı olmayan ve muhtaçlığı ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belgelenen, on sekiz yaşını geçmiş engeli olan kişilere veya on sekiz yaşından küçük engelli yakını olanlara engelli maaşı verilir.

 Bu koşullarda olan kişiler yaşadığı yerdeki SYDV vakfına müracaat ederek, 2022 sayılı yasa gereğince engelli aylığı bağlanmasını isteyebilirler. Başvuru yapıldıktan sonra gelir kriterleri değerlendirilecek olup, hane içindeki toplam gelirin hane içinde yaşayan kişi sayısında bölündüğü zaman asgari ücretin 1/3 ünü geçmemesine dikkat edilir. 2021 engelli aylıkları aydan aya verilmektedir. 2021 engelli maaşında engelli kişiler için engel oranına göre iki kademe vardır. Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engel oranına sahip engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli oranına sahip engellilere oranla daha yüksek engelli maaşı almaktadır.

 Kimler Engelli Maaşı Alamaz?

l Herhangi SGK’dan da bir yardım ve maaş hakkı almaya hak kazanan kişiler,

l İsteğe bağlı prim ödeyen kişiler,

l Tarım sigortasıyla birlikte bir kuruma prim ödeyen kişiler, engelli maaşından faydalanamaz.

  Engelli aylıklarının ödemelerinde yığılma ve yoğunluk olmaması için engelli aylıklarının ödeme vakitleri farklı günlere dağılmaktadır. Engelli aylığı alma takvimi takip ederek engelli maaşını alacak olan insanlar, doğum tarihinin son rakamındaki tarihe göre 2021 Engelli maaşı parasını PTT'den gidip çekilebilecek.

 Engelli Aylığı Ne Kadar Verilmektedir?

l Engelli aylığı yüzde 40 ila yüzde 69 engelli insanlara 657 TL

l Engelli maaşı yüzde 70 ve üzerinde engelli insanlara 1.024 TL

 verilmektedir.

 Engelli maaşı;

 l Doğum tarihinin son rakamında sıfır ila beş olan kişilere her ayın beşinci günü,

l Doğum tarihinin son rakamında bir ila 6 olan kişilere her ayın altıncı günü,

l Doğum tarihinin son rakamında iki ila yedi olan kişilere her ayın yedinci günü,

l Doğum tarihinin son rakamında üç ila sekiz olan kişilere her ayın sekizinci günü,

l Doğum tarhının son rakamı dört ila dokuz olan kişilere her ayın dokuzuncu günü,

 Engelli aylığı verilmektedir.

 2021 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli maaşı almak için gerekli evraklar mevcuttur işte bu evraklar;

 l İki adet vesikalık fotoğraf,

l Fakirlik belgesi,

l Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

l Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kanıt,

l Mal beyanı,

l Dilekçe yazmak,

l Sağlık kurulundan alınması gereken bir rapor,

Olup bunlar eksik olması halinde engelli maaşı başvurusu yapılmamaktadır.