Gümüşhane Üniversitesinde Personel Alımına Dair İlam Yayınlandı! Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler Dikkat

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Personel Alım İlanı Gümüşhane Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi ve elemanı aldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Gümüşhane Üniversitesinde Personel Alımına Dair İlam Yayınlandı! Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler Dikkat

Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun, yurt dışından alınan diplomaları Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel ve özel koşullar ile Gümüşhane Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlayan, öğretim, araştırma ve hizmet sorumluluğu yüksek bireyler arıyoruz. Başvurular ilan tarihinden itibaren 17 gün içinde yapılmalı ve özgeçmiş, diploma ve transkript kopyaları, iki referans ve adayın pozisyon için neden uygun olduğunu açıklayan bir amaç beyanı içermelidir. Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için başvurular ise Personel Dairesi Başkanlığına yapılmalıdır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023'tür.

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecektir. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış yurt dışından alınan diplomalarının denkliğine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları ve Gümüşhane Üniversitesi'nin "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri karşılamaları beklenmektedir. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 17 gün süre içerisinde yapılacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Eğer başvuruda bulunan adayların belirtilen koşulları taşımadığı tespit edilirse, başvuruları iptal edilecektir ve atama yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi ise 16 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir.

Son başvuru tarihine yakın bir tarihte yapmaktan ziyade hızlı bir şekilde başvuruda bulunmak iyi olacaktır. Ayrıca belirtilen şartname maddelerini dikkatlice okuyarak başvuruda bulunmak her zaman sizlere yarar sağlar.