SGK 2019-2023 Stratejik Planı Yayımladı! Emekli Aylık Bağlatma Süresi Kısaltılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nı kamuoyu ile paylaştı. Kurum, kayıt dışı istihdam mevzuatının sadeleştirecek ve 4A, 4B ve 4C statülerindeki emekli aylıklarını bağlatma süresini kısaltacak. İşte detaylar...

SGK 2019-2023 Stratejik Planı Yayımladı! Emekli Aylık Bağlatma Süresi Kısaltılacak!

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından ilk uygulama planını yayımlayan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, söz konusu planda 2019-2023 dönemi için 6 adet stratejik amaç, bu amaçları gerçekleştirmek için 26 adet hedef ve 84 adet performans göstergesinin stratejik olarak belirlendiğini kaydetti.

Emekli Aylığı Bağlama Süresi Kısaltılıyor

SGK stratejik planının vatandaşları doğrudan ilgilendiren amaç ve hedeflerinin başında emekli aylığı bağlama süresinin kısaltması yer alıyor. Emekli aylığı bağlama işlemlerinde mevcut durumda yaşanan gecikmelerin tescil, hizmet ve aylık bağlama programlarının yetersizliği ile aralarındaki uyumun tam olarak sağlanamaması nedeniyle meydana geldiği vurgulanan planda, değişen mevzuata daha hızlı programların düzenleneceği kaydedildi.

Kurumun yapacağı çalışmalar neticesinde 4A (eski adıyla SSK) kapsamındaki vatandaşların ortalama yaşlılık aylığı bağlama süresinin 18 günden 16 güne, 4B kapsamındakilerin ise ortalama aylık bağlama süresinin 23 günden 16 güne indirileceği ifade edildi. Mevcut durumda en hızlı yaşlılık aylığı bağlama işlemi Emekli Sandığı yani 4C statüsündeki vatandaşlar için yapılıyor. 4C kapsamındakilerin yaşlılık aylığı ortalama 15 gün içinde bağlanıyor. Ancak SGK düzenlemeleri ve program entegrasyonu ile bu süre 2023 yılına kadar 10 gün süreye indirilecek.

4C sigorta statüsü kapsamındaki dul ve yetim aylıklarının bağlama süresi de 17 günden 12 güne düşürülecek. Bu sayede vatandaşlar yaşlılık aylığının yanı sıra dul ve yetim aylıklarını daha kısa sürede bağlatabilecekler.

Esnek Çalışmaya Kolay İşverenlik

Kalkınma Planı'nda yer alan kısmi ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması hedefiyle uyumlu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu da mevzuatta değişikliğe gidecek. Bu kapsamda esnek istihdam imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarının yaygınlaştırılması söz konusu oldu. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak adına mevzuatta değişiklikler yapılacak.

Prim Tahsilatları Artırılacak

SGK 2019-2023 stratejik planına göre kurumun toplam gelirlerinin toplam giderlerini karşılama oranı 2016 yılında yüzde 92,5 iken 2018 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 94,3 olarak gerçekleştiği belirtildi. Prim gelirlerinin dörtte biri oranında devlet katkısının yanı sıra toplam gelirler için de devlet katkısı bulunuyor.

Prim tahakkukunu ve tahsilatını artırmayı amaçlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, primlerin gerçek kazançlar üzerinden bildirilmesi ve alternatif prim tahsilatı yöntemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Ayrıca icraya intikal eden prim alacaklarının hızlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için araç haczi, e-Tapu haczi, e-Mevcuat haczi gibi teknolojik imkanların kullanılması sağlanacak. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla denetimler yaygınlaştırılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER