Orman Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı Yayımladı! Sınavı Geçmeniz Yeterli Olacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesi (B) fıkrasına göre, Ek-1'de belirtilen il ve pozisyonlara Ek-2'de belirtilen mezuniyetlerden toplam 109 adet sözleşmeli personel alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı Yayımladı! Sınavı Geçmeniz Yeterli Olacak

Başvuru için genel şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak, 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu sınavında lisans mezuniyeti gereken unvanlarda en az P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda en az P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda en az P94 puanı almış olmak. Başvuru sırasında belirtilen nitelikleri sağlamayanlar veya gerçeğe aykırı belge verenlerin sözleşmeleri feshedilerek yasal işlem yapılacak. Önceden sözleşmeli personel olarak çalışmış olanlar veya Ek-1'de belirtilen pozisyonlara başvuru yapanlar için, 657 sayılı Kanunun 4. maddesi (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesi uygulanacak. Bu pozisyonlara yerleştirilenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar dışında olanların atamaları yapılmayacak.

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımında Hangi Sınav Geçerli

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı için 2022 yılında KPSS (B) grubu puan şartı aranacak ve puan sıralaması esas alınarak adaylar yerleştirilecek. Eşit puan durumunda diploma notu yüksek olan öncelikli olacak, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olan öncelikli olacak. Yerleşme sonuçları Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenilebilecek. İşe başlamak için gerekli belgelerin teslimi ve başvuru süresi ayrıca bu internet sitelerinden duyurulacak. Belge teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybedecek.

Başvuru şartları içinde genel şartlar ve özel şartlar bulunmaktadır.

  • Genel şartların içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup;

  • Lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, Ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak
  • Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartları tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Özel şartlar ise unvana göre değişmektedir ve her bir unvan için ayrı ayrı belirtilmiştir. Yerleştirme işlemi, adayların KPSS puanları esas alınarak yapılmaktadır ve eşit puana sahip adaylar için diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı ve Genel Müdürlük internet sitesinden öğrenebileceklerdir.