Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Alımlar Sonucunda Hangi Belgeler İsteniyor?

Sağlık Bakanlığı’ndaki boş kadroları doldurmak için yapılan yeni alımlarda atanmaya hak kazanan adaylar yerleştikleri pozisyonlarda göreve başlamaları için bazı belgeleri ilgili kurumlara teslim etmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Alımlar Sonucunda Hangi Belgeler İsteniyor?

Bünyesindeki boşlukları karşılamak için farklı kontenjanlarda olmak üzere 11 bin 317 kişilik kadro bakımından yeni işçi alımı yapıldı. Yapılan alımlar sonrası boş kadrolara yerleşmeye hak kazanan adaylar için hangi belgeler düzenleneceği merak ediliyor.

Personel Alım Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2022 tarihinde yapılan duyuruya bağlı olarak kura işlemleri sonucu 28 Aralık 2022 ve 29 Aralık 2022 tarihler arasında yeni alım yapıldı.

Yapılan alımlar sonucunda 29 Aralık 2022 tarihi saat 22:00 itibari ile duyuruldu. Adaylar kura sonuçlarına bağlı olarak elektronik ortamda gerçekleşen yeni alımlar sonucu T.C. kimlik bilgileri ile sonuç sayfasına ulaşabilirler.

Hangi Belgeler İstenecek?

Sağlık Bakanlığı yapılan açıklamaya göre yeni personel alımında istenen belgeler şu şekildedir;

  • Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge. (Erkek kazananlar için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi ( E-Devlet kapısından alınan belgeler kabul edilecektir.
  • Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile beraber önlü arkalı olarak tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
  • Açıktan İşçi alımı sonucunda yapılacak yeni alımlarda (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı bulunmayacak şeklinde doldurulmuş) imzalı aslı.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesine göre 7’nci fıkrası gereğince, atamaya esas olmak üzere görev yapmasına engel bulunmayacak akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair tek hekim sağlık raporu.
  • Öğrenim Belgesi sonucunda aslı veya noter onaylı sureti. (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler sonucunda aslı görülüp onaylanacaktır.) İlan edilen kadro üzerinden başvurulan meslekler belirlenmiş olan bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihinden olmak üzere mezun olmak.
  • Personel alımına hak kazanan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan durumunu belirten belgeler.