Sahil Güvenlik Personel Alımında 100 Askeri Personel Alınacak! Duyuru Ve Tüm Detayları Paylaşıldı

Personel alımı noktasında bazı kriterlerin belirttiği metinde Türk kimlik kartına, düzeltilmemiş nüfus kaydına, ikamet yerini gösteren bir belgeye ve geçerli bir ehliyete sahip olması gerekir.

Sahil Güvenlik Personel Alımında 100 Askeri Personel Alınacak! Duyuru Ve Tüm Detayları Paylaşıldı

Ayrıca, kuvvette görev yapabilmek için gerekli fiziksel ve psikolojik niteliklere de sahip olmalıdırlar. Buna ek olarak, başvuru sahiplerinin ilgili kurumlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile fiziksel uygunluk testlerini geçmeleri beklenmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin kuvvette görev yapmalarını engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir. Son olarak, pozisyonlara başvuran kişilerin iyi bir ahlaki karaktere sahip ve iyi davranışlı olmaları gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanlar başvuruda bulunamayacaktır.

Yükseköğretim kurumlarından mezun olma ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olma kriterleri kuruma göre değişmektedir. Genel olarak, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamış ve eğitimleriyle ilgili tüm sınavları geçmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, diploma veya derecelerini almak için gerekli tüm kredileri veya eşdeğer gereklilikleri yerine getirmiş olmaları da önemlidir. Ayrıca, bazı kurumlar mezuniyet için öğrencilerin eğitimleri sırasında tatmin edici notlar almış olmalarını şart koşmaktadır. Bazıları da öğrencilerin mezun olmadan önce staj veya diğer pratik deneyimleri tamamlamalarını isteyebilir.

Personel Eğitiminin Sonuçları

Eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra, askeri pozisyonlar için başvuranların başvuru kılavuzunda belirtildiği gibi belirli yaş gereksinimlerini karşılamaları gerekir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına başvuracakların 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir (01 Ocak 1995 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir). Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir).

Ayrıca, başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili kurumlar tarafından yapılan fiziksel ve psikolojik muayenelerden geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca geçerli bir T.C. kimlik kartı, düzeltilmemiş nüfus kaydı, ikametgâh belgesi ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu kriterlere denk gelen herkes direkt olarak başvuruyu gerçekleştirebilir. 1 tane bile kriter sizlerde yoksa başvurunuz kabul görmeyecektir.