Yarının Köyleri Projesinde 3 İlde Çalıştay; Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlamayı ve kırsal kalkınmayı hedefleyen Yarının Köyleri projesinde ilk faz çalışmaları devam ediyor.

Yarının Köyleri Projesinde 3 İlde Çalıştay; Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlamayı ve kırsal kalkınmayı hedefleyen Yarının Köyleri projesinde ilk faz çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Adana Kürkçüler, Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış köylerinde kurulacak dijital merkezlere yönelik, yerel paydaşların görüşlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve fikir önderlerinin katılımıyla üç ilde çalıştaylar düzenlendi.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen ve Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlayarak kalkınmalarını destekleyecek "Yarının Köyleri" projesinin ilk faz çalışmaları hızla devam ediyor. Üç ilde yapılan geniş katılımlı çalıştayların çıktıları ile projenin gelecek adımları için ürünlerin belirlenmesi, ürün yol haritaları ve yönetişim planları oluşturuldu.

TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Anadolu'nun bereketli topraklarının ürünlerinin, el emeği ve zanaat eserlerinin markalaşarak, teknolojinin de gücü ile tüketici ile buluşması ve kırsal kalkınmayı teşvik etmesine odaklanan projede ürün yol haritalarının oluşturulmasına Kentsel Strateji ekibi yön verdi. Kentsel Strateji Kurucusu ve Şehir Plancısı Faruk Göksu, "Kırsalda teknolojiye ve onun olumlu getirilerine odaklanan yol haritaları bugünü keşfet, yarını tasarla ve dijitalle kalkınma temel adımları ile katma değer yaratan yeni nesil ürünlerin üretilmesi için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Akıllı tarım uygulamalarıyla tarımsal verimliliği artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini hedefliyoruz. Köylerimizde özellikle genç nesil girişimciliğin artırılması için kurulacak dijital merkezlerde geliştirilecek program ve projeler ise yarının köyleri modelinin yaygınlaşması açısından önemli olacaktır" dedi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLER TEKNOLOJİ İLE BULUŞTURULUYOR

Proje aynı zamanda üretimde akıllı tarım teknolojileri kullanarak verimliliğin artırılmasına ve doğaya duyarlı tarım yapılmasına odaklanıyor. Akıllı tarım alanındaki çalışmalar ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan danışmanlığında yürütülüyor. Prof. Dr. Gökhan Özertan "Bu proje ile özellikle küçük ölçekli üreticileri sadece teknoloji ile buluşturmayı değil, aynı zamanda teknolojiyi hayatlarının bir parçası yaparak birlikte yaşamalarını sağlayacağız. İhtiyaç duydukları teknolojileri görerek, öğrenerek ve uygulayarak üretimde verimlilik sağlamaları, ekonomik kazanç elde etmeleri ve sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlamaları mümkün olacak" diye konuştu.

TEKNOLOJİ ODAKLI BİR DENEYİME ODAKLANILDI

Projede I Am İstanbul şirketi ise, fiziksel ve dijital ihtiyaçları karşılayan insan odaklı yenilikçi tasarımlar geliştirerek dijital merkez tasarım süreçlerinde rol alıyor. Şirketin Müşteri İlişkileri Direktörü Zeynep Durukan "Dijital merkezleri tasarlarken yerel kültüre uyumlu ve kapsayıcı olmasına, dijital merkezin bölgeye teknolojik olanaklar sunmasına; öte yandan da teknoloji odaklı bir deneyim yaratmasına odaklandık. Trendyol ve UNDP ekipleriyle yaptığımız tasarım çalıştaylarında, farklı lokasyonlardaki kullanıcıların ihtiyaç ve yaşam tarzlarını doğru şekilde anlayıp, dijital merkezleri onlar için bir çekim merkezi yapma hedefiyle tasarıma yön verdik. Teknoloji ve dijital okuryazarlığın artırılması ve yerelin güçlenmesini hedefleyen, sosyal fayda odaklı böyle bir projenin parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kurulacak dijital merkezlerde; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine e-ticaret, ürün geliştirme, markalaşma, finans ve kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlıklar sağlanacak. Ayrıca akıllı tarım modellemeleri ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Kodlama ve robotik atölyeleri ile çocuklar dijital dünyaya hazırlanacak.

"YARININ KÖYLERİ" PROJESİ İLE HEDEF 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayan "Yarının Köyleri" projesinin ilk fazına, yaşanan deprem felaketi sonrası 2024 itibarıyla Hatay'ın da dahil edilmesi planlanıyor. Proje ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında, ilk etapta her köy için gelişme potansiyeline sahip üç yerel ürüne odaklanılacak. Pilot köylere kurulacak dijital merkezlerden tüm yakın köylerin faydalanması mümkün olacak. Teknoloji olanaklarıyla buluşacak olan Yarının Köyleri'nde, çevre köylerle birlikte üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması, dijital fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel ekonominin ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Belirlenen pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

Yarının Köyleri Projesinde 3 İlde Çalıştay; Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Yarının Köyleri Projesinde 3 İlde Çalıştay; Kırsal Kalkınma Hedefleniyor