İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımladı! Başvuru Yapmayı Unutmayın

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanını duyurdu. Başvurular için son tarih 16 Ocak 2023'tür. Öğretim Üyeleri, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26.maddeleri ile İTÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (2018) hükümlerine göre alınacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımladı! Başvuru Yapmayı Unutmayın

Yurt dışından alınan diplomaların onaylı suretleri ve denklik belgelerinin alınmış olması gerekmektedir. Öğretim Görevlileri, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 50/d maddeleri ile 09.11. 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca alınacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi, 31.12. 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanında yapılan düzeltme doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunlarının tezli yüksek lisans yapıyor olmaları veya doktora ders aşamasında olmaları koşulu aranacaktır.

Ayrıca, üniversite birimlerinde açık olan kadrolara 2547 Sayılı Kanunun 23, 24 ve 26 maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi 21 gün olup, yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması zorunludur.

Üniversite muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak öğretim elemanı alınacaktır. Başvurular 16 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Eksik veya geç yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Şartların hepsi sizde olması gerekmektedir. 1 şart bile olmaması durumunda direkt olarak eleneceksiniz demektir. Çünkü şartların yerine getirilmemesi direkt olarak elenme sebebidir. Şartların tamamını yerine getirerek aday başvurusunda bulunmanızı belirtmek isteriz.