TEDAŞ 2 bin liranın altındaki elektrik borçlarını silecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına...

TEDAŞ 2 bin liranın altındaki elektrik borçlarını silecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilen alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı 2 bin Türk Lirasını aşmayan alacakları ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilen, ticaret sicilinden terkin edilen ve tasfiye edilen aboneliklere ilişkin alacaklarından vazgeçilecek. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ'a olan geçmiş elektrik tüketimlerinden kaynaklanan borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor. Bu alacaklar için taksitlendirme imkanı ile yıllar içinde ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanmaktadır. 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borcu bulunan ve yeniden yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınıyor.